ÚVOD / O nás / Uplatnění studentů

Absolventi Unicorn College

Juraj Urbančík



Vratislav Kalenda



Pavel Bory



Ondřej Synek



Uplatnění studentů

Pro trh práce vychováváme absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak na jejich navrhování a realizaci. Mohou tak zastávat pozice ředitele projektu, business nebo softwarového architekta, test architekta, team leadera, chief developera nebo konzultanta v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vedle ICT specialistů také připravujeme absolventy do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci.Absolventi Unicorn College se neztratí ani při dalším vzdělávání. Zájemci o navazující magisterské studium díky vysokým standardům výuky na naší škole nemají problém s přijetím na prestižní zahraniční i české vysoké školy a zpravidla patří k těm nejlepším studentům v ročnících.
Unicorn College patří do skupiny Unicorn a studenti i absolventi tak mají širokou nabídku pracovních příležitostí v rámci této skupiny, a to jak v IT, tak například i v obchodě či lidských zdrojích. Podle našich statistik takto získá práci přibližně třetina studentů.
Důraz na kvalitu výuky a praktické uplatnění znalostí výrazně příspívají k tomu, že další třetina studentů nachází práci již během studia, a třetina si dokonce během nebo krátce po studiu zakládá svoji vlastní firmu. V tom jim pomáhá i náš propracovaný program podpory začínajících podnikatelů.
Nepřeháníme proto, když říkáme, že nemáme absolventy, kteří by opustili naši školu a nenašli práci. Mezi firmy, kde naši absolventi nacházejí uplatnění, patří takové společnosti jako IBM, Barclays, HP, SAS Institute a další.